Yetkinlik Yönetimi

Yetkinlikler; bilgi, beceri ve tutumlardır.

Bilgi+Beceri+Tutum(Davranış)= Yetkinlik.

Yetkinliklere kısa bir örnek vermek gerekirse, bir matematik öğretmeninin üniversitede ve gündelik hayatta öğrendiği tüm şeyler bilgiyi, okulda öğrencilerine matematik konularını anlatması beceriyi, bu konuları nasıl anlattığı ise tutumunu göstermektedir. Bu 3 lünün toplamı o öğretmenin yetkinlik bazlı performansını da ortaya koymaktadır.